Focus

De visie van BHV Coach op hulpverlening maakt dat wij onze focus richten op het midden en kleinbedrijf (MKB). Binnen het MKB liggen grote uitdagingen om een goed functionerende BHV organisatie neer te zetten met vaak beperkte middelen en mensen. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig ondernemers die detaillist zijn en wel of niet aangesloten zijn bij een winkeliersvereniging. Maar ook zelfstandig ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw leveren BHV uitdagingen op net als organisaties in het middengrote segment.

Hoewel onze focus dus ligt op het MKB draaien wij onze hand ook niet om voor andere organisaties, groot of klein.

Doel van onze missie is om de (BHV)-organisatie beter voor te bereiden op calamiteiten en naar een hoger niveau te brengen.
Ons doel proberen we te bereiken door onder andere het organiseren en regisseren van realistische ‘inhouse’ oefeningen bij organisaties, klein of groot. Hierbij wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met het type organisatie en de calamiteiten die zich kunnen voordoen.
Tijdens de oefeningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamde simulatie slachtoffers. In overleg met uw BHV aanspreekpunt, neemt BHV coach de organisatie en regie van de oefening uit handen en zorgt ook voor een evaluatie met alle betrokkenen na afloop. Waar nodig worden specialisten op het gebied van brand en ontruiming ook betrokken bij de oefeningen.

Ervaring leert dat BHV-ers dit soort oefeningen, in hun eigen omgeving, zeer positief ontvangen en praktisch en leerzaam vinden. De opgedane kennis wordt regelmatig bijgehouden op deze wijze en blijft daardoor paraat. Daarnaast spaart het de onderneming kosten uit op het gebied van reiskosten.

Uiteraard kunnen wij, middels onze trainingen ook uw hulpverleners naar het gewenste niveau brengen. Wij organiseren herhalingen BHV (op locatie klant), opleidingen en herhalingen EHBO, opleidingen en herhalingen Eerste hulp aan Kinderen (EHAK), reanimatie en AED en tevens kinderreanimatie (PBLS). Verder doen wij aan trainingen op het gebied van incidenten drank en drugs in het uitgaansleven. Zie voor verdere details onze afzonderlijke pagina’s.

 

Stappenplan
BHV Coach komt geheel vrijblijvend en kosteloos bij uw langs voor een eerste kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van uw behoeften rondom BHV en welke rol BHV coach, daar mogelijk in kan vervullen.

Indien beide partijen besluiten verder te gaan in de samenwerking zal BHV coach een passende offerte uitbrengen voor de uit te voeren werkzaamheden.

Na goedkeuring van de offerte worden de werkzaamheden verder in details uitgewerkt, opgestart en ten uitvoer gebracht in overleg met het (BHV) aanspreekpunt binnen uw organisatie.